Home
"Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej"

 

 

 

 

 

 

 

ks. wieslaw

     

 

 

      Drodzy Przyjaciele, 

      Miłośnicy i Sympatycy
      Ruchu Emigracyjnego!

 

     "O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: "Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu" (Mt 24, 12.). 

Ponownie zbliża się Pascha Pana! Aby nas do niej przygotować, Boża Opatrzność daje nam każdego roku Wielki Post, "sakramentalny znak naszego nawrócenia", który zapowiada i urzeczywistnia możliwość nawrócenia się do Pana całym sercem i całym życiem.

Również w tym roku - przez to przesłanie - pragnę pomóc całemu Kościołowi w przeżywaniu z radością i w prawdzie tego czasu łaski; a inspiruję się w tym słowami Jezusa z Ewangelii Mateusza: "Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu" (24, 12)."


Ja również zachęcam Was, drodzy Rodacy, abyście Wielki Post przeżywali w duchu większej modlitwy, postu i jałmużny. Ogarniam modlitwa szczególnie tych Rodaków, którzy wciaż wyjeżdżaja do pracy za granicę.

 

 

 

              Z darem kapłańskiemj modlitwy

                 ks. Wiesław Wójcik TChr
                          Wasz moderator 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art