Home
"Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej"

rae

ks. wieslaw

     

 

 

      Drodzy Przyjaciele, 

      Miłośnicy i Sympatycy
      Ruchu Emigracyjnego!

 

 

  Przeżywanie Jubileuszu

Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy chrztu Polski skłania nas do głębszej refleksji nad konsekwencjami tego faktu dla teraźniejszości i przyszłości nas samych, naszych rodzin i Ojczyzny.

 

Niech ten czas łaski pogłębia życie duchowe Polaków, zwłaszcza tych żyjacych poza granicami, w obcych kulturach i systemach wartości.

 

Omadlajmy więc tych Rodaków, którzy opuszczaja kraj w poszukiwaniu pracy, by dzielili się Ewangelia w nowych otoczeniach i dawali chrześcijańskie świadectwo przyjaźni z Bogiem.

 

Na dalsze doświadczenie spotkań z dotknięciem

Miłosiernego Ojca, z serca błogosławię.   

 

Z darem kapłańskiej modlitwy.

ks. Wiesław Wójcik TChr,

Wasz Moderator  

 

Zobacz również...

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art