Home
"Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej"

 

 

 

  

 

 

 

ks. wieslaw

     

      Drodzy Przyjaciele, 

      Miłośnicy i Sympatycy
      Ruchu Emigracyjnego!

 

 

 

  

 

     Dnia 21 maja br. Towarzystwo Chrystusowe przeżywało wielką radość z wyświęcenia w Archikatedrze Poznańskiej 4 nowych prezbiterów, przyszłych duszpasterzy polonijnych. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom za dar modlitwy w intencjach neoprezbiterów: ks. Michała, ks. Karola,  ks. Romana i ks. Maksymiliana.

Biskup Damian Bryl w wygłoszonej homilii podkreślił, że "mamy być wdzięczni Panu Bogu za dar powołania i wybrania, by Dobra Nowina rozszerzała się...".

 

                                                                                             

                                                                                              Z darem kapłańskiej modlitwy

 

 

               

                                       ks. Wiesław Wójcik TChr
                                         Wasz moderator 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art