Home Materiały archiwalne List na Trzecie Tysiąclecie
List na Trzecie Tysiąclecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Siostra Ewelina   

Drodzy Przyjaciele,


Z woli Bożej Opatrzności wkroczyliśmy w progi Trzeciego Tysiąclecia od Narodzin Jezusa Chrystusa - jedynego Zbawiciela świata. Wraz z całym Kościołem pragniemy ponownie odkrywać duchowość Trójcy Przenajświętszej. Każde działanie Boga: stworzenie, zbawienie i życie wieczne jest aktem trynitarnym. Za wszystko uwielbiamy więc Boga Ojca, przez Jego Syna, w Duchu Świętym.

 

Trzecie Tysiąclecie ma pomóc nam i przyszłym pokoleniom ożywić wiarę w miłującego nas Ojca, do którego pielgrzymujemy przez całe życie. Dziękujemy Mu za. Dar Jednorodzonego Syna - Jezusa Chrystusa, przez którego Bóg pojednał wszystko ze sobą - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach (Kol 1,20). Zbawczemu dziełu Chrystusa towarzyszy nieustannie Duch Święty, który nas uświęca. On też rozlewa w naszych sercach Bożą miłość i wspiera nas w dawaniu świadectwa o Bogu.

 

Trójca Przenajświętsza, przenika całe nasze życie. Ona jest fundamentem każdej naszej myśli religijnej, każdego znaku naszej pobożności i każdego działania apostolskiego. Jej szczególnym darem jest nasza wiara chrześcijańska. Wiara jest osobistym przylgnięciem do Boga, a równocześnie jest dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej. W życiu jest ona ogromną siłą, która pozwala nam przebić się przez różnego rodzaju ograniczenia. Na niej zbudowane są wszystkie wielkie dzieła na ziemi. Ona też - wraz z miłością - otwiera nam drogę do życia wiecznego.

 

Żywa wiara uzdalnia nas do ewangelizacji. Ewangelizować - to dawać świadectwo o Bogu, który objawił się przez Chrystusa w Duchu Świętym. Nasza osobista ewangelizacja, włączona w misję całego Kościoła, ma polegać na ofiarowaniu innym ludziom skarbów Bożej mądrości, miłości, modlitwy, cierpienia czy innych darów duchowych.

 

Warunkiem skutecznego ewangelizowania innych jest osobista świętość życia. Trzeba też rozszerzać horyzonty naszego apostolskiego zaangażowania. Nie zapominamy o wciąż aktualnych słowach Sługi Bożego Kord. A. Hlonda: "czwarta część narodu polskiego żyje poza granicami Rzeczypospolitej". Co więcej: "rok rocznie fala emigracyjna, unosi dalsze rzesze Rodaków w cudze kraje". Bolesne dramaty tego zjawiska znamy. Przypominajmy więc innym, że "Na wychodźstwie polskie dusze giną!".

 

Jesteśmy Ruchem, a "ruch" to stały marsz ku doskonaleniu siebie i otoczenia. Z woli Bożej mamy być nadzieją Kościoła i polskiej Emigracji. Przez nasze duchowe i moralne zaangażowanie przyczyniamy się do odrodzenia całej Polonii świata.

 

Dnia 17 czerwca br. w Poznaniu odbyło się I Krajowe Spotkanie Moderatorów i Liderów naszego Ruchu. Uchwalono na nim nowe Dyrektorium, czyli Statut RAE. Idea naszego Ruchu rozszerza się stopniowo wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Jednoczmy się więc i organizujmy. Odważnie podejmujmy twórcze inicjatywy. W szerzeniu RAE korzystajmy też ze środków społecznego przekazu (Internet).

 

Przyjaciele, współpracujmy ze sobą. Trwajmy we wzajemnej modlitwie. W uroczystość Bożego Narodzenia odprawię za Was Mszę św. Czynię to często. Niech Chrystus, nasz Pan i Król, błogosławi Warn. Najświętsza Maryja - Gwiazda Nowej Ewangelizacji niechaj Was wspiera na każdy dzień.

 

Ks. Józef Bakalarz TChr

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art