Home Materiały archiwalne List na Jubileusz Roku Dwutysięcznego
List na Jubileusz Roku Dwutysięcznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Siostra Ewelina   

Drodzy Przyjaciele Ruchu Apostolatu Emigracyjnego, 

 

Rozpoczynamy Wielki Jubileusz Roku Dwutysięcznego od Narodzin Jezusa Chrystusa - naszego Odkupiciela. Wraz z całym Kościołem pragniemy uwielbiać za to Trójcę Przenajświętszą, od "której wszystko pochodzi i ku której wszystko w świecie i dziejach jest skierowane" (Jan Paweł II). Z naszych serc wyrywa się pełne wdzięczności uwielbienie: "Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu..."

 

Rok Święty ma być nieustannym hymnem uwielbiania Trójjedynego. Ma też być czasem kontemplowania tajemnicy Trójcy. Żyjąc stale w łasce uświęcającej, jesteśmy mieszkaniem Trójcy. Ona osobowo jest obecna w nas. My uczestniczymy w Jej życiu. Trójjedyny zaś jest fundamentem całego naszego życia: każdej naszej myśli religijnej, każdego znaku naszej pobożności, każdego doświadczenia duchowego i działania apostolskiego.

 

W Roku Jubileuszowym odkrywamy lepiej potrzebę nowej ewangelizacji. Jest ona przecież odpowiedzią na bezgraniczną miłość Boga ku nam. Ewangelizacja to proste i zwyczajne dawanie świadectwa o Bogu. Ewangelizować - to dawać świadectwo o Chrystusie w Duchu Świętym. Znakiem tego jest świętość naszego życia, modlitwa i praca, a także inne działania apostolskie.

 

Opatrzność Boża zleciła nam piękną misję ewangelizowania świata emigracji. Ten "areopag" misyjny jest dotąd w społeczności ochrzczonych za mało dostrzegany i doceniany. Duch Święty podpowiada więc nam: jesteście bardzo potrzebni w Kościele: w Kraju i na szerokim świecie, gdzie biją polskie serca. Wasi Rodacy za granicą, żyjący w środowiskach zlaicyzowanych, odwracają się coraz liczniej plecami do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny. Nie zapominajcie o nich. Służcie im duchową i moralną pomocą.

 

W Roku, ważnym dla całego chrześcijaństwa, przypada też skromna -15. rocznica narodzin naszego Ruchu na Jasnej Górze w dniu 21-22 IX 1985 r. Dziękujemy więc Bogu także za ten dar: zarówno za nasz charyzmat, jak i za naszego duchowego Ojca - Sługę Bożego Kord. Augusta Hlonda, który słowem i przykładem swego świątobliwego życia uczy nas "bezgranicznego umiłowania sprawy Bożej wśród Polonii Zagranicznej".

 

Na progu trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa zwracamy się ku przyszłości. Jesteśmy RUCHEM, a więc mamy być zawsze otwarci i dynamiczni. Z Chrystusem, naszym Królem, mamy docierać do różnych środowisk społecznych, a zwłaszcza do każdej parafii, rodziny i do młodego pokolenia. Wszędzie mamy być zaczynem odnowy apostolatu emigracyjnego. Nie ukrywajmy otrzymanego światła pod korcem.

 

Celebracja Jubileuszu prowadzi nas do źródeł zbawczego dynamizmu. To Chrystus zainicjował silny dynamizm komunikowania się z Bogiem i z innymi ludźmi. Dążmy więc i my do częstych osobistych lub korespondencyjnych kontaktów, do spotkań, do działań, które jednoczą i umacniają nasz Ruch. Naszym łącznikiem informacyjnym jest pismo "Miłujcie się", z zamieszczonym tam biuletynem RAE. Popierajmy i propagujmy to wydawnictwo.

 

Trwajmy we wspólnocie i wzajemnej modlitwie. W uroczystość Bożego Narodzenia odprawię za Was Mszę św. Czynię to często. Niech Narodzony Chrystus błogosławi Warn i Waszym poczynaniom apostolskim. Najśw. Maryja - Matka Jezusa i nasza - niechaj Was wspiera na każdy dzień.

 

Serdecznie Was pozdrawiam,

 

Ks. Józef Bakalarz TChr

 

Ruch Apostolatu Emigracyjnego, powered by Joomla!; Joomla templates provided by Web Hosting Art